WOZ

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bestaat uit de regels voor de waardering van vastgoed in Nederland. Deze waardering wordt gebruikt voor de vaststelling van diverse belastingen waarvan de bekendste de onroerendezaakbelasting (OZB) is. De wet is in 1994 ingevoerd met als doel een transparantere en realistischere onroerend goed waardering te krijgen. De uitvoering van de Wet WOZ wordt gedaan door gemeenten.

WOZ Waarde

De WOZ-waarde is de grondslag voor belastingheffing die door de overheid vastgesteld wordt. Hierin staat onder andere dat de WOZ-waarde jaarlijks vastgesteld wordt aan het begin van het kalenderjaar. De waarde peildatum van de WOZ-waarde ligt altijd op 1 januari van het jaar ervoor. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van taxaties door de gemeente en het is als onroerend goed eigenaar mogelijk om hier bezwaar tegen te maken. De WOZ-waarde wordt door de overheid o.a. gebruikt als grondslag voor onroerendezaakbelasting, rioolheffing, forensenbelasting en het eigenwoningforfait. Naast grondslag voor belastingen wordt de WOZ-waarde ook steeds vaker gebruikt door banken bij het verstrekken van hypotheken en het bepalen van korting op rentetarieven.

BelastingjaarWaardepeildatum
20231 januari 2022
20241 januari 2023
20251 januari 2024
20261 januari 2025
20271 januari 2026
20281 januari 2027
Overzicht van de WOZ waardepeildatum per belastingjaar.