Margin call

Een ‘margin call’ komt eigenlijk uit de beleggerswereld maar wordt ook wel eens in de vastgoedwereld gebruikt. Een geldverstrekker kan een zogenaamde margin call doen wanneer het onderpand (de waarde van het vastgoed) niet voldoende is voor het afdekken van de LTV (Loan To Value). Dit komt vooral voor wanneer de prijzen van vastgoed onder druk staan en zelfs dalen.

Een belegger koopt een pand voor €1.000.000 met een lening van €800.000, wat resulteert in een LTV-ratio van 80%. De leningsovereenkomst specificeert dat de LTV-ratio niet boven de 80% mag uitkomen. Als de marktwaarde van het vastgoed daalt tot €900.000 door marktfluctuaties, stijgt de LTV-ratio naar 88.9% (€800.000 / €900.000). De geldverstrekker kan dan een margin call uitgeven, waarbij de belegger wordt gevraagd om het verschil bij te storten om de LTV-ratio terug te brengen naar 80% of lager.