NAR

NAR staat voor Netto AanvangsRendement en biedt, in tegenstelling tot BAR, een meer nauwkeurige indicatie van het rendement op vastgoed door rekening te houden met operationele kosten zoals onderhoud, beheer, belastingen en eventuele leegstand. Het wordt berekend door de netto jaarlijkse huurinkomsten (na aftrek van kosten) te delen door de totale aankoopkosten.

Formule NAR = (Netto jaarlijkse huurinkomsten / Totale investeringskosten) x 100%

Voorbeeld: wanneer je een pand van €200.000 na aftrek van kosten €10.000 netto huurinkomsten oplevert, is de NAR (€10.000 / €200.000) x 100% = 5%. Dit weerspiegelt het daadwerkelijke rendement op de investering, rekening houdend met kosten.