Privacy Policy

Deze Privacy Policy heeft betrekking op de website en de gegevens van Domicus.nl. Wij hechten veel waarde aan uw privacy, zeker wanneer het gaat over het verkopen van uw woning. 

Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en houden we ons strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy Policy leest u hoe wij uw gegevens verwerken en beveiligen. 

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Domicus Holding B.V. is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van alle (persoons)gegevens en bepaalt welke gegevens worden verwerkt, hoe dat gebeurt en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Dienstverlening

Bij het aanmelden voor of het gebruikmaken van onze services, deelt u persoonlijke informatie met ons. Deze informatie wordt strikt gebruikt om de gevraagde diensten te kunnen leveren. We waarborgen dat uw data veilig wordt behandeld en opgeslagen.

Communicatiebeleid

Alle correspondentie die u naar de Domicus stuurt, wordt enkel voor interne doeleinden gebruikt en niet gedeeld met externe partijen. Pas wanneer u akkoord gaat met een bod op uw woning, delen wij de noodzakelijke gegevens met de kopende partij. Dit gebeurt enkel met uw nadrukkelijke toestemming.

Websitegebruik

Onze website maakt gebruik van essentiële en analytische cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan

U heeft de vrijheid om cookies te deactiveren via uw browserinstellingen, wat mogelijk invloed heeft op de websitefunctionaliteit.

Externe Bronnen

Bij het samenstellen van het verkoopdossier kan het nodig zijn om informatie van derden te betrekken, zoals kadastergegevens of informatie verzameld via Google.

Samenstelling verkoopdossier

Na het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst beginnen we met het opstellen van het verkoopdossier. Dit dossier bevat essentiële informatie voor de verkoop van uw pand. We treffen de nodige maatregelen om de beveiliging van uw informatie te garanderen.

Bewaartermijn

Domicus bewaart gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor alle gegevens zoals eerder genoemd hanteren wij een standaard bewaartermijn van 2 jaar.

Registratie koper

Als potentiële koper of belegger vragen we u om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, waaronder uw naam, e-mailadres, en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die in deze privacyverklaring staan vermeld.

Derden

Domicus zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derden. Uw informatie wordt alleen met derden gedeeld na uw toestemming, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Links naar derden

De website van Domicus bevat links naar andere websites. Hoewel wij dergelijke links met de grootste zorg plaatsen, weten wij logischerwijs niet hoe deze websites omgaan met de privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Zodra u onze website verlaat en een andere website bezoekt, valt u buiten het bereik van deze privacyverklaring.

Wij raden u dan ook altijd aan om eerst goed te lezen hoe de betreffende website omgaat met deze gegevens en nooit zonder meer akkoord te gaan met een cookiemelding.

Beveiliging

Domicus neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@domicus.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Uw Privacyrechten

Wij benadrukken graag uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage: u kunt een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens indienen via contact@domicus.nl.
  • Recht op rectificatie: via contact@domicus.nl kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht op verwijdering: u heeft het recht om uw gegevens op elk moment te laten verwijderen uit onze systemen. Stuur hiervoor een verzoek naar contact@domicus.nl.
  • Recht van bezwaar: ook als u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking via contact@domicus.nl. We zullen in overleg met u de gewenste acties ondernemen.

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Deze Privacy Policy kan wijzigingen ondergaan. We raden u aan om dit beleid regelmatig te raadplegen voor eventuele updates of wijzigingen.

Meer weten over de mogelijkheden voor een stille verkoop?