Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor is de verhouding tussen de (kale) jaarhuur en de koopsom van een pand. De kapitalisatiefactor wordt vaak gebruikt bij het waarderen van een pand in verhuurde staat en geeft weer hoeveel keer de jaarhuur men bereid is te betalen.

Rekenvoorbeeld

Koopsom = €450.000
Jaarhuur = €35.000

Kapitalisatiefactor = €450.000 / €35.000 = 12,86

In dit voorbeeld is de koopsom dus 12,86x de jaarhuur van het pand.

Er is geen vaste maatstaf voor een kapitalisatiefactor. Veel vastgoedbeleggers hanteren hun eigen maatstaven voor wat de kapitalisatiefactor van een bepaald pand is. Dit heeft niet alleen te maken met de huurprijs, maar ook met andere factoren zoals de het type vastgoed, courantheid, locatie, lokale markt etc.

Om je toch een indicatie te geven zien we dat de kapitalisatiefactor van huurwoningen gemiddeld tussen de 10 en 20 ligt. Bij commercieel vastgoed, zeker wanneer dit gaat om een courant pand, kan dit zelfs nog iets hoger liggen.

Eigenlijk is de kapitalisatiefactor te vergelijken met het Bruto Aanvangsrendement (BAR), maar dan andersom geredeneerd.