Juridische aspecten van het verkopen van een huis zonder makelaar

huis zelf verkopen juridische aspecten

Een makelaar is niet alleen een leuke man of vrouw die je helpt bij het verkopen van je woning. Hij of zij dient namelijk ook vooral als juridisch baken. Het verkopen van je huis zonder een makelaar kan kosten besparen, maar het betekent ook dat je zélf verantwoordelijk bent voor alle juridische aspecten van de verkoop. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke juridische aspecten die je in je achterhoofd dient te houden bij het verkopen van je huis zonder makelaar.

Na het lezen van dit artikel weet je:

  • Wat er in de koopovereenkomst staat.
  • Wat de informatieplicht betekent.
  • Wat voor ontbindende voorwaarden en roerende zaken in een koopcontract kunnen staan.

Koopovereenkomst

De koopovereenkomst is een juridisch document waarin de voorwaarden van de verkoop worden vastgelegd. Dit omvat de verkoopprijs, de overdrachtsdatum, eventuele ontbindende voorwaarden en andere belangrijke details. Hoewel er standaard koopovereenkomsten beschikbaar zijn, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de overeenkomst alle specifieke details van de verkoop bevat. Denk hier niet te licht over, de koopovereenkomst is namelijk een zwaarwegend juridisch document!

Informatieplicht

Als verkoper heb je een wettelijke informatieplicht. Dit betekent dat je verplicht bent om alle relevante informatie over je woning te verstrekken aan de koper. Dit omvat bekende gebreken, erfdienstbaarheden, rechten en plichten verbonden aan de woning en eventuele andere relevante informatie. Indien aantoonbaar is dat je informatie hebt achtergehouden (of dit nu echt vergeten is of niet), dan kan de koper je aansprakelijk stellen voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Eigendomsoverdracht

De eigendom van het huis wordt officieel overgedragen bij de notaris door middel van een akte van levering (dit noemt men ‘passeren’). De notaris zal ook zorgen voor de inschrijving van de akte in de openbare registers van het Kadaster. Zorg ervoor dat je een betrouwbare notaris kiest om dit proces soepel te laten verlopen. In de praktijk is het meestal de kopende partij die de notaris uitkiest.

Wanneer je nog een hypotheek hebt op de woning, zal dit ook aan de notaris moeten worden voorgelegd. Deze zorgt voor een correcte verrekening van eventuele restschulden en aflossing op het openstaande bedrag.

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Dit zijn voorwaarden die, indien ze zich voordoen, de koper het recht geven om zich terug te trekken uit de koop. Typische ontbindende voorwaarden zijn bijvoorbeeld het niet verkrijgen van financiering of een negatief resultaat van een bouwkundige keuring.

Energielabel

Bij de verkoop van een woning is het verplicht om een geldig energielabel te hebben. Dit label geeft informatie over de energiezuinigheid van de woning. Het niet hebben van een geldig energielabel kan resulteren in een boete. Overweeg je om je woning te verkopen en heb je geen energielabel? Vraag deze dan op tijd aan om gedoe achteraf te voorkomen.

Roerende zaken

Het is belangrijk om duidelijk te maken welke zaken in de woning achterblijven en welke meegenomen worden. Dit kan worden vastgelegd in een roerende zakenlijst die bij de koopovereenkomst wordt gevoegd. Zo voorkom je discussie over zaken waarvan de koper dacht dat deze wellicht bij de woning hoorden, terwijl je deze hebt meegenomen.

Tot slot

Het verkopen van een huis zonder makelaar betekent dat u, naast alle andere zaken rondom de verkoop, ook zelf verantwoordelijk bent voor deze juridische aspecten. Het kan daarom nuttig zijn om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je aan al je verplichtingen voldoet. Het kan een complex proces zijn, maar met de juiste voorbereiding en ondersteuning is het zeker haalbaar.

Denk jij er ook over na om je huis te verkopen maar heb je geen zin in een langdurig en ingewikkeld makelaarstraject? Laat ons dan vrijblijvend een bod op jouw woning doen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *