Waarde in verhuurde staat berekenen

Bereken hier eenvoudig de waarde in verhuurde staat op basis van de WOZ-waarde en de jaarlijkse huurinkomsten:

Leegwaarderatio calculator

De waarde van een woning in verhuurde staat is lager dan een woning die niet verhuurd is. Dit komt doordat een potentiële koper van een verhuurde woning hier niet direct in kan gaan wonen. Op deze pagina hebben we een calculator waarmee je de waarde in verhuurde staat kan berekenen. Om dit te doen kijken we naar de verhouding tussen de WOZ-waarde van een pand en de jaarlijkse huur die ontvangen wordt. Hiermee is het mogelijk om de leegwaarderatio vast te stellen. Dit wordt gedaan op basis van tabellen van de overheid. De leegwaarderatio is een percentage van de WOZ-waarde van een woning. Dit percentage wordt bepaald door te verhouding tussen de jaarlijkse huurstroom en de meest recente WOZ-waarde.

Bereken waarde in verhuurde staat

Met de leegwaarderatio kan je de waarde berekenen van verhuurde woningen. Dit doe je door de leegwaarderatio te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde. De leegwaarderatio van de belastingdienst loopt van 73% tot maximaal 100%. Dit betekent dat de waarde in verhuurde staat nooit lager is dan 73% van de WOZ-waarde volgens de belastingdienst. In de praktijk zien we wel eens dat de waarde in verhuurde staat van een woning afwijkt van deze percentages. Afhankelijk van de staat van het pand en de huurvoorwaarden loopt dit uiteen van 50% – 85% van de WOZ-waarde. Bij twijfel kan je altijd vrijblijvend een waarde indicatie aanvragen op een beleggingspand.

Op zoek naar off-market vastgoed?