Koopcontract

In de volksmond wordt een koopovereenkomst voor een woning een koopcontract genoemd. In het koopcontract staat beschreven onder welke voorwaarden een woning verkocht wordt. Het koopcontract wordt opgesteld nadat er overeenstemming bereikt is tussen een koper en een verkoper. De verkopende partij is verantwoordelijk voor het opstellen van de koopovereenkomst.

Wat staat er in een koopcontract?

In een koopcontract staan alle voorwaarden waaronder een woning verkocht wordt. Dit is natuurlijk de prijs maar ook ontbindende voorwaarden bijvoorbeeld. Een koopcontract kan vele gegevens bevatten, maar dit staat in de meest voorkomende contracten:

 • Adresgegevens van de koper en de verkoper.
 • De kadaster gegevens van de te verkopen woning.
 • Wie verantwoordelijk is voor de kosten van de eigendomsoverdracht.
 • Wie verantwoordelijk is voor de overdrachtsbelasting.
 • Hoe de betaling zal plaatsvinden.
 • Wat de koopsom is.
 • Wanneer de eigendomsoverdracht plaats zal vinden.
 • Afspraken over een bankgarantie of een andere waarborgsom.
 • Afspraken over de staat van de woning bij overdracht.
 • Afspraken over de overdrachtsdatum van baten en lasten van een woning.
 • Afspraken over het ontbindende voorwaarden van het contract.
 • Eventuele financiële of bouwkundige voorbehouden.
 • Verwijzingen naar bijlagen zoals de lijst van zaken, energielabel en de akte van levering.

Hoe lang is de bedenktijd bij een koopcontract?

De bedenktijd van een koopcontract is drie dagen. Deze drie dagen bedenktijd moet bestaan uit minimaal twee volledige werkdagen. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Het contract wordt getekend op zaterdagochtend. Zondag (dag 1), Maandag (werkdag 1), Dinsdag (werkdag 2) = woensdag om 00:01 uur is de bedenktijd verstreken.
 • Het contract wordt getekend op vrijdagmiddag. Zaterdag (dag 1), Maandag (werkdag 1), Dinsdag (werkdag 2) = woensdag om 00:01 uur is de bedenktijd verstreken.

Wie stelt de koopovereenkomst op?

In de praktijk zorgt de verkopende partij voor het koopcontract. Meestal wordt het koopcontract opgesteld door de Makelaar of door een bemiddelaar die bij de koop betrokken is. Een koopcontract kan ook opgesteld worden door een notaris. In Amsterdam is er een afspraak dat koopcontracten getekend worden bij de notaris. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de kopende partij.

Download voorbeeld koopcontract woning

Ieder jaar worden er honderdduizenden woningen in Nederland verkocht. Is het dan niet gek dat bij elke woning opnieuw een contract opgesteld moet worden? Gelukkig is dit niet nodig. Doordat een groot deel van een koopcontract een invuloefening is zijn er veel voorbeeld koopcontracten in omloop. Een voorbeeld koopcontract bevat de meest gebruikelijke artikelen voor een koopovereenkomst. De bekendste is de model overeenkomst van Vereniging Eigen Huis. Van dit contract zijn er varianten voor een eengezinswoning of appartement gratis te downloaden. Deze modelovereenkomsten kunnen een goede basis zijn voor jouw koopcontract. Let op: je mag geen tekst uit deze contracten verwijderen of zomaar tekst toevoegen. Je mag wel teksten doorstrepen en toegevoegde teksten moeten duidelijk gemarkeerd zijn.

Download hier een voorbeeld koopcontract