ICR

De ICR, of Interest Coverage Ratio, is een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van een vastgoedbelegging die gefinancierd is. Het meet de verhouding tussen de huurinkomsten en de rentelasten van een pand. De berekening is eenvoudig: deel de jaarlijkse huurinkomsten door de jaarlijkse rentelasten. Stel dat de huurinkomsten €30.000 zijn en de rentelasten €15.000, dan is de ICR 2. Dit betekent dat de huurinkomsten dubbel zo hoog zijn als de rentelasten. Financiers zien graag een ICR van minimaal 1,25, wat aangeeft dat de huurinkomsten de rentekosten ruim kunnen dekken.

ICR Berekenen