DSCR

De DSCR of Debt Service Coverage Ratio meet hoe goed de huurinkomsten van een pand de totale schuldverplichtingen kunnen dekken, bestaande uit zowel rente als aflossing. Voor de berekening deel je de huurinkomsten door de totale schuldenlast. Bijvoorbeeld, als de huurinkomsten €30.000 zijn en de totale schuldenlast €20.000, resulteert dit in een DSCR van 1,5. Dit houdt in dat het inkomen uit het vastgoed 1,5 keer de totale schuldenlast dekt. Financiers beschouwen een DSCR van 1,05 of hoger doorgaans als acceptabel.

DSCR Berekenen